Kwaliteit en verbetering

Het Dekra-keurmerk (vroeger: KEMA) is een doorlopend proces, waarbij wij voortdurend onze organisatie blijven evalueren en verbeteren. Hierbij bent u als patient onmisbaar; waar u op- of aanmerkingen heeft horen wij het graag. Met uw klacht of suggestie kunnen wij werken aan verbetering. Mocht u een compliment willen geven dan kan dat ook, bij ons, of op www.zorgkaartnederland.nl

In januari (2016) hebben we weer een zogenaamnde "audit op locatie" gehad, waarbij we op alle vlakken zijn gecontroleerd, en zijn we weer met vlag en wimpel geslaagd. Dit betekent niet dat wij het rustig aan kunnen doen; we voldoen aan de "Nieuwe Europese Norm" net als de meeste gewone apotheken, en dat betekent dat we onze processen uitgebreid moeten controleren en beschrijven. Veel werk, maar noodzakelijk als we aan de nieuwste kwaliteitsnormen willen blijven voldoen.

Op deze website kunt u een klacht of suggestie naar ons mailen, of u kunt een formulier (ligt in het halletje) invullen. Alle klachten worden door ons in behandeling genomen en besproken, en indien u dat wenst wordt u hierover geinformeerd.

De klachtenbus hangt ook in het halletje, direct na binnenkomst links.

Verder zullen wij regelmatig een enquete uitvoeren - die wordt aan een vast aantal willekeurig gekozen patienten meegegeven; de resultaten daarvan zult u hier kunnen lezen. 

 

Hieronder vindt u onze privacyverklaring:

Privacyverklaring

Hieronder vindt u ons jaarverslag van 2014:

Jaarverslag Lofvers 2014 (download)

 

Contact

Telefoon 0575 451255
 

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Lofvers

Burgemeester Smitstraat 23
7221 BH Steenderen
Telefoon:
0575 451255
Spoednr.: 0575-450885
Fax: 0575-546616
www.huisartslofvers.nl
www.huisartslofvers.nl
Routebeschrijving >

Specialisatie oogheelkunde en chirurgie

Huisarts Lofvers heeft zich gespecialiseerd in de oogheelkunde en chirurgische verrichtingen. U kunt in de praktijk ook terecht voor ooglidcorrecties.
Lees meer