Pieter Lofvers, huisarts

Mijn achtergrond:
Ik ben geboren in Noorwegen, en opgegroeid in Friesland – vandaar misschien mijn passie voor wind en water: mijn hobby’s zijn onder andere zeilen en schaatsen. De studie geneeskunde heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Groningen heb ik ook mijn vrouw Loes Klinge leren kennen.
In Apeldoorn en Deventer heb ik vervolgens van 1991 tot 1994 gewerkt bij chirurgie en gynaecologie/verloskunde in het kader van de Tropenopleiding.

Van 1994 tot 1997 zijn wij vervolgens via Memisa uitgezonden geweest naar Zambia. We hebben daar drie jaar in een klein missieziekenhuis gewerkt (Minga Mission Hospital). Onze oudste dochter is in die tijd geboren; onze andere twee dochters later, in Doetinchem. Ik deed daar de huisartsopleiding.

Na de huisartsopleiding heb ik vanuit Doetinchem 5 jaar waargenomen; voor huisartsen, en onder andere ook op Fatima (nu Elver; verstandelijk gehandicapten, in Wehl), verpleeghuis, GGNet en spoedeisende hulp.

In 2005 kon ik de praktijk in Steenderen van Ten Vaarwerk overnemen. Ik werk hier met erg veel plezier; sta graag dichtbij de mensen, en ik vind het een uitdaging hier alle aspecten van huisartsenzorg zo goed mogelijk te organiseren.

Helaas is het niet meer mogelijk alles zelf te doen, zoals huisartsen vroeger deden. Overheid en verzekeraars focussen – terecht – op preventie, en zo zijn we veel meer dan een paar jaar geleden bezig mensen met gezondheidsrisico’s zo vroeg mogelijk op te sporen. Dat gebeurt dan ook veelal door de assistentes en praktijkondersteuners. Die hebben hun eigen spreekuren, en zijn voor mij onmisbaar.

Gelukkig ben ik nog wel in de gelegenheid mijn hobby uit te oefenen; ik heb mij in 2006 gespecialiseerd in oogheelkunde voor de huisarts en sta als zodanig ingeschreven in het CHBB: college voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden. Daarbij heb ik mij ook gespecialiseerd in ooglidcorrecties – zie elders op deze site.

Ik probeer zo goed mogelijk open te staan voor alle aspecten van ziekte en gezondheid, en ik zie het als mijn taak samen met de patiënt een goed plan te maken. Dat moet “passen”, en dat kan per patiënt verschillend zijn. Zo kan de een baat hebben bij fysiotherapie, waar de ander meer profijt heeft bij een kuur met een ontstekingsremmer, een osteopaat of weer een andere aanpak, zoals antroposofie.

Waar herstel niet verloopt “volgens plan”, is het van belang dat u ermee terug komt, zodat we opnieuw kunnen kijken wat een volgende stap kan zijn. Bij gezondheid en ziekte is de eigen verantwoordelijkheid van u als patiënt belangrijk; ik zie mijzelf daarbij vooral als coach.

Komt u als nieuwe patiënt? Dan kunt u een kennismakingsgesprek afspreken, zodat we eventuele vragen persoonlijk kunnen bespreken.

Pieter Lofvers
huisarts Steenderen

Contact

Telefoon 0575 451255
 

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Lofvers

Burgemeester Smitstraat 23
7221 BH Steenderen
Telefoon:
0575 451255
Spoednr.: 0575-450885
Fax: 0575-546616
www.huisartslofvers.nl
www.huisartslofvers.nl
Routebeschrijving >

Specialisatie oogheelkunde en chirurgie

Huisarts Lofvers heeft zich gespecialiseerd in de oogheelkunde en chirurgische verrichtingen. U kunt in de praktijk ook terecht voor ooglidcorrecties.
Lees meer